Archiwum Historii Mówionej

Muzeum Więzienia Pawiak od 2008 roku nagrywa relacje audio i video z byłymi więźniami politycznymi Pawiaka. Naszym celem jest zgromadzenie jak największej liczby relacji, aby zwrócić uwagę na indywidualne losy więźniów – ich dzieciństwo, młodość, czas okupacji, działalność konspiracyjną, moment aresztowania, pobyt na Pawiaku, w obozach i lata powojenne Każda z tych relacji, często nacechowanych dramatyzmem, jest również przesłaniem skierowanym do przyszłych pokoleń, aby pielęgnować wartości za które walczyli i cierpieli – miłość do ojczyzny, wolność, prawdę, przyjaźń, a przede wszystkim szacunek wobec drugiego człowieka.