Okladka

I trzeba było żyć… Kobiety w KL Ravensbrück”, katalog wystawy czasowej w wersji polsko-angielskiej, autorzy tekstów: Tadeusz Skoczek (Słowo wstępne), Barbara Oratowska (Kobiecy obóz koncentracyjny), Joanna Gierczyńska (Wystawa w Muzeum Więzienia Pawiak), Wybór fragmentów wspomnień byłych więźniarek KL Ravensbrück; 72 s.; ilustracje kolorowe i czarno-białe, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2012.

Katalog przedstawia historię KL Ravensbrück oraz wspomnienia kobiet – lublinianek i warszawianek, które zdołały przeżyć obóz koncentracyjny w skrajnie trudnych warunkach. Szykanowane przez oprawców – nie zatraciły poczucia godności i wiary w człowieka. Było to możliwe m.in. dzięki przyjaźni, wzajemnej pomocy i solidarności jaka panowała między współwięźniarkami. Część katalogowa prezentuje pamiątki związane z KL Ravensbrück: dokumenty, korespondencję, rysunki, pasiak oraz liczne przedmioty wykonane przez kobiety w obozie.

Cena – 15 zł

Katalog do nabycia w Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum Niepodległości w Warszawie